Interaktiv, z.s.

Interaktiv je nevládní nezisková organizace založená v roce 2003 jako občanské sdružení a od r. 2014 je organizace registrována jako spolek ve smyslu Nového občanského zákoníku. 

Účelem klubu Interaktiv je sdružování osob a organizací se zájmem o problematiku komunit v České republice, sdružování osob a organizací, bojujících proti všem formám diskriminace v České republice, organizace a podpora volnočasových a komunitních aktivit i aktivit nestátních neziskových organizací, které jsou v souladu s cíli sdružení a vytváření podmínek pro komunitní aktivity.

Činnost klubu se postupně vyprofilovala do 3 zájmových oblastí, jejichž rozsah se v průběhu let měnil, především v souvislosti s časovými možnostmi členů, společenskou situací a s odrazem aktuálních priorit:

VONOČASOVÉ AKTIVITY

Spolek od svého založení pořádá pro své členy a přátele víkendové a prázdninové volnočasové akce turistického a poznávacího charakteru.

  • Turistické a vodácké víkendy
  • Dračí lodě v Podolí (zahájení a závěr vodácké sezóny)
  • Prázdninový týden na Sklárně
  • Víkendové pobyty a brigády v Posázaví a v Polabí

INFORMAČNÍ PROJEKTY

Kromě volnočasových aktivit se členové podíleli na přípravě vlastních, popř. společných popř. osobních informačních projektů.

  • Obrazar.com
  • GL.cz
  • Queers.cz
  • Tištěné publikace
  • Výstavní projekty a veřejné prezentace

OBČANSKÝ A POLITICKÝ AKTIVISMUS

V roce 2004 se Interaktiv stal jedním ze zakládajících členů GL-ligy a jeho členové se podíleli na přípravě návrhu zákona o RP, který byl v roce 2005 schválen. V rámci tohoto zapojení jsme realizovali průzkumy veřejného mínění a věnovali jsme se tvorbě osvětových a informačních projektů v tištěné i elektronické formě.

Fotokronika

Klubové akce

Informační projekty

LGBTQ+ akce

Občanský aktivismus a politika